VERNIELZUCHT EN SCHOONHEID

Foto René Louman

De gevolgen van vernielingen en milieuvervuiling kunnen soms erg mooi zijn. Zo heb ik gisteren een druppel olie gefotografeerd die op een spiegelglad wateroppervlak was gevallen op het Damrak, en die spreidde zich uit als een enorme vlek met alle kleuren van de regenboog.

Vandaag was de vernieling aan de beurt. In Amersfoort hebben ze naast het station langs het spoor dikke glazen afscheidingen geplaatst. Dat is in de huidige tijd natuurlijk vrágen om moeilijkheden. Het minst erge is nog dat ze beschilderd zijn met graffiti, en niet eens zo lelijk. Maar toen die glazen muren dus ondoorzichtig geworden waren kon je er van de ene kant flink op in gaan hakken zonder dat je dat aan de andere kant kon zien. Behalve natuurlijk als je er grote stukken uithakte, wat nog niet eens zo makkelijk was want het glas is heel dik, het kostte dan ook een vermogen. Een aantal van die schotten hebben ze verwijderd omdat ze te lelijk vernield waren, maar het gehavend glas dat nog over is ziet er erg kunstzinnig uit. Als je er oog voor hebt natuurlijk. En zie je er de schoonheid niet van in dan ogen ze uit de verte nog vrijwel intact, dus vandaar dat ze nog niet verwijderd zijn.

Ik moest denken aan James Nachtwey die momenteel een fototentoonstelling heeft in Foam. Hij fotografeert al meer dan twintig jaar de brandhaarden van deze wereld: hij brengt dus de ellende mooi in beeld. Overigens heel integer: hij wil een stem geven de slachtoffers. Gisteren zag ik hem op het journaal, ( ja ja, ik heb geen TV en het was inderdaad bij “uitzending gemist”) antwoorden op de vraag of het niet moeilijk is de misère “mooi” in beeld te brengen: zo wordt de pijn verzacht, zo kan je er een beetje tegen. Wat maar de vraag is trouwens.

Enfin, hieronder dus mooie foto’s van vernielzucht. Het is geen aansporing tot het vernielen van dingen teneinde er mooie foto’s van te kunnen maken. En geen propaganda voor happy slapping van het straatmeubilair. Het is de constatering van een feit, en het ontkrachten van de miserabele mentaliteit die er achter zit.
groetekus
rené

Foto René Louman

Foto René Louman

Foto René Louman

Foto René Louman

Foto René Louman

Foto René Louman

Foto René Louman