Transformatie

Ik heb gisteren dit blog gemaakt met allerlei foto’s van honden die ik vanuit mijn woning heb gemaakt. Maar vanochtend bedacht ik dat ik op deze kortste dag toch eigenlijk een bespiegeling zou willen zetten over de winter-solstice, want daar ben ik meer mee bezig dan in andere jaren.

En opeens kreeg ik een ingeving: ik heb toch ooit een gedicht gemaakt over dieren, en dat had toch met transformatie te maken? Nou heb ik toevallig net al mijn gedichten bij elkaar geschoffeld en zo vond ik het meteen.

TRANSFORMATIE

wát

als alle dieren

mensen zouden worden

en met dezelfde stap

de mensen:

goden

en de liefde zou regeren

en wij de dieren

zouden leren

niet

te doden

en elke drijfveer

om te handelen

niet meer

de richting zou ontberen

die hij nu node

mist

en elk denken

hielp

om te creëren

……………………………………

ik kan erover fantaseren

maar wou

dat ik het

wist

Wij zijn, is mijn vaste overtuiging, als mensheid beland in de overgangsfase van het vissen-tijdperk naar het waterman-tijdperk. Hoe het precies zit weet ik ook niet, maar dat de kosmos invloed heeft op de mensheid staat voor mij als een paal boven water. Dat aquarius-tijdperk zou dan een tijd worden waarin het autoritaire en materialistische beginsel dat nu voor zoveel ellende in de wereld zorgt, verdwijnt en het sociale beginsel en vooral de Liefde gaat regeren. De rotzooi van tegenwoordig in de wereld komt dus door mensen die nog vast zitten in het oude en zich daar min of meer wanhopig aan vast klampen, omdat ze de nieuwe krachten nog niet in zichzelf kunnen toelaten. Maar je ziet daarentegen ook overal een sterke toename in bewustzijn van alles. Al is het alleen al de bewustwording van onze omgang met de aarde, zeker wat energie betreft. En dat is dus weer in een versnelling geraakt doordat een heerser in Rusland nog helemaal in het oude autoriteits/machts-denken vast zit.

Ik heb de invloed van de kosmos nooit echt rechtstreeks bewust gevoeld, maar de laatste tijd kijk ik op youtube vaak naar bijdragen van mensen die het daar over hebben en ben er meer mee bezig. Zo ben ik ook veel filmpjes van mensen tegengekomen die het over de zonnewende in het algemeen en die van vandaag in het bijzonder hebben. Helemaal ben ik er nog niet uit, maar de “stilstand” van de zon om 22.48 u. van vanavond zou dan een hulpmiddel kunnen zijn om je bewust te worden van wat je nou eigenlijk moet loslaten. Een hulpmiddel om je blik naar binnen te richten, en om de stilte en de duisternis te ervaren die de ontvankelijkheid voor het licht, dat er weer in toenemende mate aankomt, als het ware voorbereiden.

En dat hulpmiddel van de zonnewende is dan een van de vele hulpmiddelen die we als mensheid nu ontvangen om de transformatie naar het aquariustijdperk, en zelfs de vijfde dimensie, mogelijk te maken.

Ik heb tegenwoordig vaak dat ik me niet afvraag of iets nou werkelijk echt waar is of niet, maar of het in mijzelf een snaar raakt, of het in mezelf resoneert. En zo is het dan op mij van invloed, waar het ook vandaan komt.

Groetjes

rené

PS: ik schrijf dit nu op en zet het meteen neer, maar misschien dat ik het nog bijwerk vandaag, maar wilde het gewoon meteen kwijt.