Registreren

Je kunt je Registeren zodat je meteen reacties onder de artikelen kunt plaatsen.
Je hoeft dan niet elke keer je gegevens in te vullen.

Je kunt een account aanvragen via mijn Webmaster. Hiervoor heeft hij enkele gegevens nodig zoals:

  1. Voor welke Website wil je inloggegevens?
  2. Je Voor- en Achternaam.
  3. Eventueel de link naar je website.
  4. Eventueel een foto of Avatar (zoals mijn Avatar hierboven) om bij je account te plaatsen.

Je kunt deze gegevens sturen naar iGer Website Services. Hij zal graag een account voor je aanmaken.

Ook indien je problemen hebt met het Inloggen (of andersoortige problemen), stuur dan even een melding aan hem. Ook dan helpt hij je graag.

Alvast bedankt.

Scroll Up