Herprofilering kruispunt St.Antoniesbreestraat-Nieuwe Hoogstraat 1

De oude situatie.

Wekenlang zijn ze bezig geweest aan dit kruispunt en nu is het klaar. Er waren vaak (bijna-)ongelukken, af en toe kwam de ambulance er zelfs aan te pas, en dat was de reden dat ze het hebben aangepakt. De vraag is natuurlijk of het helpt wat ze gedaan hebben, maar hoe je er ook tegenaan kijkt, ik vond het op zich een knap stukje werk.

De weg is op dat punt verbreed ten koste van de stoep en er is een vluchtheuveltje gekomen. En dat had heel wat voeten in de aarde. Ik zag ze op een gegeven ogenblik zelfs met, wat ik ervoer als, rioleringsbuizen in de weer. Ik geloof dat ze een putdeksel een andere plaats hebben moeten geven en dat is natuurlijk een heel werk.

Maar ik heb oprecht bewondering gekregen voor de ontwerpers, planners en uitvoerders van dit project. Het is precisie-werk, neem nou alleen al de bocht die de stoeprand moest krijgen. Maar ook de plaats en de randen van het vluchtheuveltje, het procedé van de witte strepen die bestaan uit witte bakstenen waar precieze gaten voor uitgefreesd werden in het nieuw gelegde bakstenen wegdek etc. etc. Bijna alle werkers wisten exact wat ze moesten doen en bedienden bijna allemaal alle ingewikkelde machines.

Ik heb echt met bewondering gekeken en eerlijk gezegd iets teveel foto’s gemaakt, maar dat is zo langzamerhand een bekend verschijnsel hier. Het zijn uiteindelijk 2 blogjes geworden waarvan dit de eerste is.

Groetjes

rené

Het begin van het werk.
Het had ook iets gezelligs, bijna een strandtafereel.
En ludiek was het soms ook.
Op een gegeven ogenblik kwam de brandweer met loeiende sirenes net tot aan het kruispunt. Er was een binnenbrandje en een jongen had iets heets over zijn been gekregen dat door een brandweerman met koud water gekoeld werd terwijl de jongen getroost werd door zijn moeder en de collega-brandweerlieden het brandje blusten
De contouren van de verbreding worden zichtbaar.
Dat is altijd een enorme herrie.
En toen brak de zomer los.
Het begin van het vluchtheuveltje.
Ik zei al: af en toe was het ook ludiek.
‘s-Nachts werd de boel in de gaten gehouden.
Het vluchtheuveltje. Het is misschien vreemd maar ik vind het enorm knap hoe ze die bochten en glooiingen in die stoeprand hebben gemaakt