Groene Revolutie Amsterdam

Behalve dat ik in mijn tuin werk omdat ik gewoon een leuke tuin wil hebben doe ik dat ook omdat ik de natuur een handje wil helpen. Zo zorg ik voor kleine wildgebiedjes in mijn tuin waar bepaalde vogeltjes zich thuis kunnen voelen en er nestelen. Zoals bijna elk jaar heggemussen, roodborstjes en winterkoninkjes. Ook zitten er mezen, al weet ik niet precies waar die eventueel permanent in mijn tuin wonen. Bovendien zie ik zo vaak een goudhaantje dat ik denk dat die er ook zit, ergens in mijn taxus. En in mijn berk nestelt elk jaar een duivenpaar.

Het besef hoe waardevol dat is en dat het onbetaalbaar zou zijn om al die kleine groengebiedjes waar een tuinencomplex uit bestaat zo intensief als nu gebeurt bij te houden, is helaas niet echt tot de politiek doorgedrongen. In Amsterdam was het nota bene een groen links mevrouw die een fietspad door het complex wilde maken en de tuinen 5 x zo duur (of zoiets), zodat alleen yuppen dat nog konden betalen. En die moeten zo hard werken om hun huis/huishuur te betalen dat ze geen tijd hebben om die tuin zo intensief te begeleiden als nu gebeurt. Nou stem ik al sinds Kunduz niet meer op GL, maar had zoiets van hen toch wel als laatsten verwacht. Maar ja, je kan je altijd nog erger vergissen.

Gelukkig is het onzalige plan van die partij van tafel gegaan na intensieve protesten, maar het tekent wel hoe er in de politiek niet gedacht wordt. Ik heb trouwens net een petitie ondertekend om te protesteren tegen geplande woningbouw in natuurgebied het Twiske, dat valt niet onder Amsterdam maar het is hetzelfde laken een pak: politieke dwaasheid.

Anyway, er is een initiatief ontstaan uit onvrede over een aantal zaken betreffende groen, en hoewel er ook best wel goede dingen gebeuren kan dat geen kwaad voor de bewustwording. Het volgende bericht stond daarover in de februari-nieuwsbrief van ons tuinen-complex Buitenzorg:

Zaterdag 12 februari | Groene Revolutie
Veel bewoners(groepen) van Amsterdam die zich zorgen maken over het snelle verdwijnen van groen, parken, stadsnatuur en natuurlandschap in en om de stad voelen zich niet gehoord. Onzorgvuldige participatietrajecten en rap verdwijnend natuurlandschap zorgen voor steeds meer onvrede.
Die bewoners hebben nu de handen ineen geslagen en roepen gezamenlijk de Groene Revolutie van Amsterdam uit. Zowel de Bond van Volkstuinders als Buitenzorg ondersteunen dit initiatief.

Onder het motto ‘Bomen, parken en de natuur kunnen niet protesteren, mensen wel’ trappen ze de Groene Revolutie af met een manifestatie op as. zaterdag 12 februari. Om 13 uur start dan een demonstratieve wandeling van De Dam naar de Stopera.
Lees meer over de motieven en actieplannen op groenerevolutieamsterdam.nl. “.

Groet

rené

PS: de foto’s natuurlijk allemaal zeer recent in mijn tuin genomen.