ELKE DINSDAG EEN OUD BLOG: nr 5

Soms worden er beelden uit de astrale wereld gezien, en ik geloof oprecht dat dit een foto van de echte Jezus is, hoe ik daarbij kom leg ik uit in de tekst. Maar 100% zeker weet ik het ook niet natuurlijk, en dat is een van de redenen dat ik dit blog uit 2009 voor de tweede keer herhaal (de eerste keer in 2011): ik hoop nog steeds dat iemand het ooit ziet die WEET of het klopt wat ik denk, vanwege helderziendheid bijvoorbeeld, of WEET dat het iets anders is, iets uit een oude film bijvoorbeeld. Aanleiding dat ik hem nu plaats is de aanstaande Pasen.

Dus van 28 februari 2009 en 24 april 2011:

FOTO VAN JEZUS, PICTURE OF JESUS

Mijn ingang om te leren waarom we leven en waar we naartoe gaan is voornamelijk gnostiek van aard. Ik lees veel over allerlei andere stromingen en herken daarin een hele hoop, maar omdat de gnostiek niet voor niets op mijn pad is gekomen is dat mijn voornaamste leidraad.

En voor gnostici is het helemaal niet belangrijk of de historische Jezus nu wel of niet geleefd heeft (hoewel dat voor mij persoonlijk buiten kijf staat) maar wel zijn levensVERHAAL (de overwinning op het aardse) en vooral de lessen die zo tot ons gekomen zijn (DE LIEFDE). De gevestigde kerken hebben daar een potje van gemaakt, vandaar dat ze in deze tijd waarin alles aan de oppervlakte komt ook leeglopen terwijl de spiritualiteit juist toeneemt.

Of dit een foto van de historische Jezus is is dus eigenlijk niet belangrijk. Maar ja, ik kwam hem ergens tegen en vond het toch wel prachtig, vooral door het verhaal er omheen. De vrouw die hem jaren geleden heeft gemaakt zei dat ze een eilandje aan het fotograferen was en dat dit er bij de ontwikkeling van het rolletje op stond. Degene bij wie ik hem zag, geen gelovige Christen, werd zwaar geëmotioneerd toe hij de foto ontwaarde. Hij “herkende” (=voelde) zichzelf als de meest rechtse figuur, al wist hij niet meer wie hij toen was. Toen de fotografe zei dat de man links Paulus was wist hij echter met zekerheid te stellen dat het Petrus was.

Ik weet er niet veel van maar waarschijnlijk zijn dit beelden uit de astrale sfeer. Het is b.v. mogelijk dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jezus door de gelovige Christenen zo is belevendigd dat die bleef bestaan, dat het dus een product van de “fantasie” van de mensen is. Dit verklaart dan ook b.v. dat Maria-verschijningen nooit in pakweg India hebben plaatsgevonden, want daar fantaseren of belevendigen ze andere beelden.
Het kan zelfs zo zijn, heb ik me laten vertellen, dat entiteiten gebruik maken van het “lege” astrale omhulsel van iemand anders. Het kan nog erger: deze entiteiten kunnen zelfs vrij hoog ontwikkeld zijn.
Dat is ook waarom het voor ons mensen zo ontzettend moeilijk is het ware van het onware te scheiden. Je moet a.h.w. denken, en kunnen denken, vanuit je hart, dan kun je je geen oor laten aannaaien.

Ik heb het verhaal uit de derde hand, en als je het niet gelooft zijn er twee mogelijkheden: het is een foto, maar in scene gezet, of het is een tekening.

Een tekening is het volgens mij duidelijk niet. Gevoelsmatig (voel de gezichtsuitdrukkingen!!), maar ook omdat ik tekeningen die naar foto’s zijn gemaakt altijd als zodanig herken. Dan zit het perspectivisch anders in elkaar dan wanneer je dat “op het oog” tekent. Als dit een tekening zou zijn dan moet hij naar een foto gemaakt zijn want ik herken datzelfde perspectief. Maar dan moet er dus ook een foto zijn en is het onzin om daar dan nog een tekening van te maken.

Dus moet het volgens mij een foto zijn. Als het in scene is gezet is het niet alleen voor de foto want daar is hij niet fotografisch genoeg voor. Het zou volgens mij hoogstens een still uit een film over Jezus kunnen zijn. Aangezien de foto minstens twintig jaar oud is moet die uit een oude film over Jezus komen (want dat in ieder geval Jezus “bedoeld” wordt lijkt mij ook wel duidelijk). Ik ken zo’n film niet.

Maar als ik de foto zo aanvoel en de gezichtsuitdrukkingen zie, lijken de figuren me niet gespeeld door akteurs. Volgens mij is het echt de stoffelijke verschijningsvorm van Jezus in de astrale wereld. Op een foto dus, en dat is toch tamelijk uniek.

GROETEN
RENÉ

4-2-2010: Inmiddels heb ik de foto gekregen van de familie van Hans Hylton, de inmiddels overleden danser waar ik de foto zag. Verder weet ik nu ook waar hij genomen is. Het is niet zo gegaan als ik hierboven heb geschreven. De vrouw waarvan ik van Hans had gehoord dat zij de foto had gemaakt heeft hem niet zelf gemaakt maar 20 jaar geleden ontvangen van een haar nu onbekende vrouw. Die had hem gekregen van een Duitse meneer die hem gemaakt had. De foto is door hem genomen in Israël, aan het meer van Galilea. Bij het ontwikkelen bleek dus Jezus er op te staan. De sliert bij het gezicht van de vrouw, door haar Maria Magdalena genoemd, betitelt zij als plasma.

Nu ik dit weet is het voor mij duidelijk dat het echt een beeltenis van Jezus is. Ik heb b.v. van een kennis van vroeger gehoord dat hij op een strand in Griekenland legers uit andere tijden heeft gezien. Dat soort dingen schijnen vaker voor te komen. Omdat tijd een relatief begrip is worden soms de sluiers weggetrokken zodat allerlei, in onze ogen verschillende tijden, door elkaar lopen. Beelden van zaken die zich op die plaats hebben afgespeeld of zullen afspelen kunnen door sommige mensen onder bepaalde omstandigheden gezien worden. Ze zijn er, maar de meeste mensen zien het niet (ik ook niet overigens).

PS: van de foto heb ik alleen de “placemet”-variant gezien. Overigens is hij niet als zodanig in gebruik, hij is onbeschadigd. Dus hoe de vervorming door het gezicht van de rechter figuur komt, ik nie weten.
4-2-2010: ik heb het een placemat genoemd, maar dat komt omdat hij die afmeting heeft. Het is gewoon een gelamineerde grote foto.
PS: ik zou de fotografe kunnen achterhalen, maar dat doe ik niet omdat ik het voor mezelf niet “groot” wil maken (zie boven).