De spoken zijn verjaagd

Gelukkig, we kunnen het jaar onbevreesd tegemoet treden: de Chinezen hebben de spoken verjaagd.

Ze doen dat ook bij het begin van HUN jaar, dat is meestal een paar weken later. Dus wat er nog aan spook amechtig hijgend en totaal verdoofd heeft overleefd….. nou….. dat krijgt die tweede keer dan wel echt de genadeklap.

En 2023 zou al zo’n goed jaar worden, als ik diverse voorspellingen mag geloven. Althans: de mogelijkheden voor spirituele groei van de mensheid worden groter, al gaat niet iedereen daar gebruik van maken want de mens heeft een vrije wil. Maar ja, ik vond eerlijk gezegd 2022 ook niet zo slecht. Dat komt omdat ik van nature al de neiging heb eenvoudig te leven, en dat werd o.a. door de energie-crisis vorig jaar geweldig gestimuleerd. Het je afkeren van het materialisme en besef van geestelijke krachten ging, en gaat, makkelijker.

En wat de ellende in Oekraïne betreft: dat is natuurlijk vreselijk, maar het uiteindelijke resultaat is misschien wel dat zelfs in Rusland het besef gaat doordringen dat het fijner is om je niet met macht bezig te houden dan met elkaar. Ik heb geschiedenis gestudeerd, en dat heeft bij mij een zekere relativering m.b.t. het wereldgebeuren gegenereerd. Dus misschien ben ik wel wat te optimistisch, maar dat is sowieso vruchtbaarder dan de wereld alleen vanuit een zwartgallige houding te bekijken.

Dat Chinese ritueel kan ik trouwens nooit nalaten te fotograferen, dit keer heb ik het weer eens gedaan vanuit mijn woning.

Mochten er mensen op een foto staan die dat niet willen: geef even een seintje dan haal ik betreffende plaat weg. Ik zeg het er nog maar eens bij: ik verdien er niks mee, doe het puur voor de lol: verslag doen van wat er gebeurt.

Groet

René