Categorie: Zonder categorie

Foto’s van Mijn Ziel en mijn Leven, zonder categorie.

TOCH MAAR DE HERDENKING ZELF

Foto René Louman

Om kwart voor acht besloot ik toch maar naar de DAM te gaan, te laat om wat te zien, maar vroeg genoeg om het mee te maken. Ik kwam aan op het moment dat ze “Bist Du bei mir” van Bach er gevoelloos doorheen joegen. Is ook niks voor blazers natuurlijk, maar dit terzijde.

En toen zag ik dat muurtje. Beetje hoog, en in een scherpe punt aflopend, en een afgrond van tien meter daarachter. Maar dat zag ik pas toen ik het er op gewaagd had. Het was al met al zodanig de moeite waard dat ik weer spijt had dat ik nog steeds geen nieuw fototoestel gekocht heb. Ik kon n.l. alles zien. Het unieke van het plekje was dat ik zowel vóór als áchter het monument kon kijken, en daar dan natuurlijk ook verslag van heb gedaan, zoals u zodadelijk kan zien.

De man die op het katheder stond in mijn vorige blog bleek de ceremoniemeester te zijn, waarvan acte. Het was werkelijk doodstil, die twee minuten. Nog nooit zo stil meegemaakt. En tijdens het Wilhelmus werd er warempel meegezongen, niet uit volle borst, maar toch duidelijk hoorbaar. Heb ik ook nog nooit meegemaakt. Nee, het gaat goed met het Holland gevoel. Nou nog erkennen wat wijzélf de Joden aangedaan hebben en het wordt nog wat met ons.

Cohen deed inderdaad de speech. Toen van Thijn het nog deed voelde ik altijd mijn tenen krommen: je moest als het ware het spuug van zijn emotie van je gezicht afvegen. Maar Cohen is het andere uiterste: die is zo koel, daar voel ik niks bij.

Enfin, toch goed dat het nog steeds gebeurt, al trekken we er helaas nog steeds geen lessen uit, naar mijn gevoel.

groet
rené

Foto René Louman

Het was behoorlijk vol, daar sta ik toch elke keer weer van te kijken.

Foto René Louman

De veteranen, ze zijn er nog steeds.

Foto René Louman

Achter het monument staan de kransen klaar, voor wie zou deze zijn?

Foto René Louman

Cohen na zijn speech.

Foto René Louman

De boel wordt goed in de gaten gehouden, ook het dak.

Foto René Louman

Nou daar gaat hij dan.

Foto René Louman

Voor de koningin? Nee, helaas. Ze lijkt trouwens behoorlijk op de echte koningin, wat doen ze dat knap he, bij Madame Tussaud. Beetje flauw René!

Foto René Louman

Voor de voorzitsters van de eerste en tweede kamer? Ook niet.

Foto René Louman

Voor de chefs van staven dan? Weer mis.

Foto René Louman

Balkenende? Nee, ook niet.

Foto René Louman

Ja hoor, voor onze eigen Cohen en zijn loco.

Scroll Up