Categorie: Interessantste blogs

Ja dat is natuurlijk heel subjectief.

11-9-2001-NEW YORK-MONTSÉGUR

Foto René Louman

Ik was in Zuid Frankrijk op 9-11-2001 en nam juist op die dag om een uur of drie deze foto. Toen ik later mijn foto’s van deze trip bekeek was ik perplex. Op de dag zelf had ik ‘s-avonds wel wat gehoord over een vliegtuig dat tegen het WTC was gevlogen, maar de reikwijdte ervan was me totaal ontgaan. De symboliek waarvan ik me natuurlijk al tijdens het fotograferen bewust was, kreeg daardoor nog een extra dimensie.

Ik was daar toen met heel andere dingen bezig. De poort is een toegangspoort tot de Mont-Ségur, het bolwerk van de katharen dat door de katholieken werd belegerd omdat de katharen als ketters gezien werden. En die moesten, naar goed middeleeuws gebruik, uitgeroeid worden. Ze hingen nou eenmaal niet het juiste geloof aan, want dat was het katholicisme. De katharen vonden dat de toenmalige kerk te werelds was geworden en streefden een levenswijze na van verzaking van het wereldse om zo het contact met de pure goddelijke kern in ieder mens te herstellen. En waren daarbij noch dwingend noch gewelddadig. De belegerden kwamen na de overgave op de brandstapel terecht.

En natuurlijk moet ik dan aan moslim-extremisten denken. Ik zou tegen hen willen zeggen: geef het goede voorbeeld, laat zien waarom je denkt dat het orthodoxe moslimgeloof het waard is om na te volgen. En als mensen er gewoon niks mee hebben: gun ze dan hun eigen weg, bommen en granaten helpen namelijk niet, het moet een innerlijke beleving zijn. Het op uiterlijke gronden volgen van een godsdienstige stroming is totaal zinloos.

Ik denk dat iedereen wel weet waar hij of zij op het moment van de aanslag was. Ik ben blij dat ik er verder niet zo direct mee geconfronteerd werd, ik hou niet zo van collectieve beroering. Pas jaren later zag ik de “live” beelden op de TV.

9/11 EN WAT IK IN TIEN JAAR LEERDE

Groeten
rené

Scroll Up