28 OKTOBER 2011: HET EINDE VAN DE MAYAKALENDER!!!

In mijn vorige blog vermeldde ik het spirituele hogedrukpan-gevoel waarin velen, zoals ondergetekende,  zich momenteel bevinden. Ondertussen heb ik een gnostiek weekend van mijn “school” achter de rug waarin ik de urgentie van de noodzaak om de ziel NU te openen voor de geest van licht en liefde middels o.a. het zoveel mogelijk buitensluiten van de astrale invloeden van deze wereld en het dienstbaar zijn aan de mensheid, aan den lijve heb ondervonden.

Ik vertelde daar in een groepje van 4 mensen waar ik toevallig mee sprak dat ik recentelijk op mijn werk gehoord had dat de Maya-kalender volgens een bepaalde interpretatie op 28 oktober a.s. zou aflopen en dat ik me afvroeg of daar in school mensen mee bezig waren: ja hoor, een wist het en een ander was al vijf jaar met een boek van die man bezig: hij had alle belangrijke data in zijn agenda genoteerd en vertelde dat op alle omslagpunten iets heftigs in de wereld was gebeurd!! De schrijver is  Carl Johan Calleman, en ik heb hem meteen opgegoogeld toen ik thuis was. Dat had ik al eens geprobeerd maar toen had ik Callman ingetikt (verkeerd verstaan), dus dat had  hele andere resultaten opgeleverd.

Ervan uitgaande dat die kalender inderdaad afloopt, een eindpunt vormt in een lineaire ontwikkelingslijn naar een hogere frequentie van de aarde (in mijn school wordt de term “trillingsgetal” gebruikt), geeft hij een drietal mogelijkheden voor wat er volgens hem zou kunnen gebeuren. Ik zal dat gedeelte hierna citeren, maar wil nu al opgemerkt hebben dat ze als overeenkomst hebben iets dat ik al een hele tijd voel: het “floaten” van de tijd. Hoe lang iets duurt, hoe lang iets geleden is: ik heb vaak geen idee meer. Leven in het NU, en daarmee congruent: gewoon ZIJN, los van toekomstige projecties of persoonlijke belemmeringen van het verleden. Je ware zelf ontdekken. Dat hoort allemaal bij die verhoging van het trillingsgetal, frequentie. En nog veel meer, zoals het chaotische wereldbeeld van nu: chaos is nodig om de oude machtsstructuren te doorbreken zodat er tot de eenheidservaring gekomen kan worden.

Ondertussen heb ik een Nederlandse vertaling van de drie mogelijke veranderingen die Calleman ziet gevonden bij Xander Nieuws:

Drie scenario’s
Uitgaande van dit gegeven ziet Calleman drie alternatieve scenario’s voor wat er zou kunnen gaan gebeuren als het universum aanstaande vrijdag -of ergens tussen 28 oktober 2011 en 21 december 2012- zijn ‘hoogste staat’ heeft bereikt:

 
Scenario 1 is het meest dramatisch. Alle ‘scheppingsgolven’ stoppen, waardoor er een abrupt einde komt aan alle toekomstige energetische regulering van onze levens en handelingen. Er volgt een soort ‘vrijheids schok’, waarna het leven ten volle van moment tot moment wordt beleefd, en ieder moment een eeuwigheid is die niet organisch in verband staat met andere momenten.
 
Scenario 2 vindt Calleman op dit moment het meest waarschijnlijk. Na hun evolutionaire doelstellingen te hebben bereikt komen de ‘golven’ tot een einde, maar de tzolkin cyclus blijft voor een soort energetische achtergrond variatie zorgen. Dit betekent nog steeds dat het leven van moment tot moment wordt geleefd zonder dat onze ontwikkeling nog door ‘scheppingsgolven’ wordt bepaald, maar een dagelijkse variatie van tzolkin energieën zou ervoor kunnen zorgen dat het leven niet als compleet tijdloos zal worden ervaren.

Scenario 3: Hierin blijven niet alleen de tzolkin golven, maar ook de negen scheppingsgolven (‘onderwerelden’) voor onbepaalde tijd bestaan en blijft het aantal pieken en dalen niet beperkt tot de 13 waar tot nu toe van uit wordt gegaan. We zullen weliswaar niet langer onderworpen zijn aan gerichte (groei)processen (zoals van zaad tot gerijpt fruit), maar het leven zou niet als een ‘eeuwig nu’ worden beleefd. Alle golven die op dit moment onze evolutie bepalen gaan in dit scenario ook na het bereiken van het ‘eenheidsbewustzijn’ oneindig door.

 
Fundamenteel ander bestaan
Uit de eerder genoemde gevonden inscripties zou blijken dat men in de oudheid uitging van het derde scenario, omdat er kalenderdatums in worden genoemd die nu nog ver in de toekomst liggen. Calleman schrijft dat het dus nog onduidelijk is welke van de drie scenario’s zich zal ontvouwen. Wel zullen alle drie de varianten een fundamentele breuk met het menselijke bestaan in zijn huidige vorm inhouden, en zal er een grote, mogelijk zelfs totale transformatie plaatsvinden in hoe wij het leven zullen ervaren. Het betekent sowieso het einde aan de gestuurde evolutie en het begin van de vrijheid van het enkel ‘zijn’. ‘Misschien is er dan toch een verandering naar het eenheidsbewustzijn gaande en is het universum begonnen ons in staat te stellen enkel te zijn wat wij zijn, wat dat dan ook is.’ (2)
 

 

Hier de oorspronkelijke engelstalige versie, eigenlijk overbodig nu daar de meeste mensen die hier komen Nederlandstalig zijn:

“With this in mind I see three possible alternatives that may follow after the universe has attained its highest state: The first, and most dramatic alternative, is that all waves – as well as the tzolkin cycle – come to an end. This would likely mean an abrupt end to all future energetic regulation of our lives and actions and a sort of freedom shock. Life would be lived fully moment by moment by moment and each moment would be an eternity that would not be organically linked to other moments. The second alternative, which I am currently leaning towards, is that the waves end, after having accomplished their evolutionary purposes, but the tzolkin continues to provide some energetic background variation. This would still mean living moment by moment without any waves directing our evolution, but a daily variation of tzolkin energies could prevent us from experiencing life as completely timeless. The third alternative is that not only the tzolkin, but also the nine creation waves (Underworlds) continue indefinitely and the total of peaks and valleys not limited to thirteen. This would still mean that we would no longer be subordinated to directed processes going from seed to mature fruit, but it would not mean that life would be like an eternal now. Rather, all the waves that are currently driving our evolution would continue after the attainment of unity consciousness, but really without any end.

The latter view seems to have been held in the site of Palenque in ancient times, since calendrical dates deep into the future are mentioned there even if the dates in question cannot be considered as prophetic. I feel at this point it is not possible to tell with certainty which one of the three alternatives that will play out after the calendar comes to an end, but either one would amount to a fundamental discontinuity and a significant, if not total, transformation of our experience of life. Either one of them would mean the end to directed evolution and the freedom to just be. Maybe it is because they hear this call from the “future” that, despite the concurrent presence of some negative omens at the current time, I find a noticeable group of people who at this very time are coming home to themselves and are truly beginning to appreciate life exactly the way it is. Maybe after all there is a shift to unity consciousness going on and that the universe is now starting to allow us to just be whatever we are.

Carl Johan Calleman
Paris, September 30, 2011 (11 Eb)
8th day of the sixth night of the Ninth wave”

Het hele artikel is op zijn website  te lezen, het vetdrukken van enige zinnen heb ik gedaan.

PS 1: omdat dit een fotoblog is hier drie persoonlijke foto’s:

Foto 1: de tempel van de maan , beneden Manchu Picchu. Hier had ik een van mijn drie belangrijkste spirituele ervaringen: heb de eenheid met de kosmos gevoeld. Weliswaar geen Maya-tempel, n.l. van de Inca’s, maar toch……

Foto 2: In Mancchu Picchu ligt een enorme steen die als een krachtcentrale aan het vibreren was. Toen ik er op lag wilde ik niet meer weg. Maar toen ik uiteindelijk opgestaan was kwamen er twee “indianen”naar me toe. Weliswaar waren het blanke Amerikanen, maar het waren aanhangers van de leer der Tolteken zoals hedentendage beschreven en gepractiseerd door Carlos Ruiz. Ik kocht later een boek van hem dat ik tot mijn stomme verbazing in de boekhandel van mijn school vond.

Foto 3: ze lieten me nog wat verbindingen met een aantal punten daarvandaan voelen (lukte niet zo) en deden later nog een ritueeltje in de tempel van de zon op Manchu Picchu waar ik bij mocht zijn. Ik dacht altijd dat MP een soort archeologische site was, maar het bleek nog aardig in gebruik ( op het altaartje in de tempel van de maan lag geofferd mais)    

PS 2: maar wat er ook gebeurt op 28 oktober: niets is zo zeker als het feit dat mijn ex R. op die dag exact een halve eeuw oud wordt!!


Precies één jaar geleden...

Dit bericht is geplaatst in photography met de tags , , , . Bookmark de permalink.

11 reacties op 28 OKTOBER 2011: HET EINDE VAN DE MAYAKALENDER!!!

 1. Annet schreef:

  Hi Rene,

  Denk de hele tijd dat het 21 december 2012 zou zijn.
  Mijn vriendin kreeg dit mee tijdens haar opleiding tot kleurtherapeute…
  Iedereen was ontdaan omdat de wereld zou vergaan
  Dat rijmt maar er zou iets heel heftigs gebeuren……

  Maar nu wordt het snel hommeles dus of ten goede?

  In ieder geval gaat hier alles kapot van ziel tot techniek en verlies ik alles wat me dierbaar is.

  Maak een trommelige tijd door…….
  Maar dat was wel vaker……

  Nou we zien wel……

  Lieve groet…….

 2. renelouman schreef:

  Nee het is in het geheel geen tijd dat de ziel kapot gaat. De ziel gaat floreren!!! Daar gaat het juist allemaal om. We worden geholpen daarbij, en dat het niet vanzelf maar soms van AU gaat is logisch. Maar hoe meer je er op voorbereid bent hoe weldadiger het zal worden, is mijn overtuiging. En 21 dec volgend jaar: dat had ik ook in mijn hoofd en die datum wordt door die meneer Calleman ook genoemd. Dan is er een unieke conjunctie van een aantal planeten met het middelpunt van ons zonnestelsel. Het zou wel eens een hoogtepunt en bestendiging kunnen betekenen van datgene wat op 28 in een stroomversnelling raakt. Ik ben benieuwd of het modiaal eenduidig gevoeld wordt of dat het alleen in de ether gebeurt zodat de invloed pas later op het stoffelijke vlak doorwerkt. Dat is al vaker gebeurd: sommige mensen merken er dan meteen wat van, anderen pas veel later. Maar ik begrijp dat nu toch verwacht wordt dat het meteen duidelijk is.

 3. Adriano Antoine schreef:

  Interessant, René. Zelf ben ik er niet mee bezig, met het einde der tijden, maar hier in Brazilië heb ik wel enkele mensen ontmoet, die er over hadden. Als het toch zover komt, zal ik alsnog een bliksembezoek gaan brengen aan Macchu Pichu, voor mij een bus-, trein- en busreis van een paar dagen :)

 4. renelouman schreef:

  Die Calleman denkt dat het niet heftig wordt in de zin van aarde-reacties, maar hij neemt het zekere voor het onzekere en zoekt toch een tectonisch-stille plek op.

 5. Blewbird schreef:

  We gaan het zien. Ondertussen maar gewoon doorgaan.

 6. renelouman schreef:

  Blewbird: dat is het beste inderdaad, behalve als het nodig is om de steven te wenden. Of is het het?

 7. Grutte Pier schreef:

  Ik heb me hier lange tijd mee bezig gehouden. Wat ieg duidelijk is: niemand kan het ‘einde’ van de Maya-kalender correct correltereren aan de huidige tijd.

  Wat je opmerkt is correct, eea hangt erg af van de samenstel en stand der planeten. Maar deze is niet meer zo (banen, ed) als in het jaar ‘0’ van de Maya-kalender.

  Wat wel zou kunnen mi is dat bepaalde frequenties in bepaalde dimensies (tsja, anders kan ik het nu niet zeggen…) kunnen gaan veranderen. Zover ze dit niet altijd al doen, maar er een zekere ‘algemene’ harmonie gaat onstaan. De beter ingelezene, begrijpt dit wel….

  Dat we hierbij van ‘buiten’ worden geholpen worden geloof ik niet. Niet in de zin van ‘wezens’. Meer dat alles eigenlijk ‘trilling’ is, en er dus, als hierboven al gezegd, een ‘harmonisatie kan optreden met de ‘kosmos’.

  Gaan we weer even terug op een lager niveau….. iedereen heeft zijn eigen ‘trillings-getal’, derhalve is hij altijd in staat om te ‘connecten’….. en in harmonie te zijn met zijn omgeving/gedeelte kosmos. Hoe groot die omgeving is hangt er van af.

  Dat betekent ook dat de een wat meer ‘ontvankelijker’ is dan de ander. En zover ik het begreep kan je wel degelijk ‘huppen’ op bepaalde momenten in je leven.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan…..

  Wat voor mij helder is, is het feit dat veel Oude Kennis verloren is. Ik ben ook een soort Gnosticus, die bijvoorbeeld Blavatsky ‘herkent’……

  Eea tart de Natuurwetten zeker niet, en is geen ‘gezwollen lucht’.

  Ik herinner me nog een bijdrage van je op het VKblog, 2-3 jaar terug, waarbij je vertelde dat je iets had meegemaakt waardoor je ‘door alle tijden’ heen vloog oid. Daarop reageerde ik toen: als je dat verteld aan mensen, denken ze dat je psychotisch bent…… Dat was een ‘hupje’…… 😉 En daarna ‘tril’ je weer door, maar anders….

 8. renelouman schreef:

  Grutte: alles wat ik erover kan zeggen is een subjectieve beleving. In hoeverre dat objectief waar is weet ik niet , maar voor mij is het waar wat ik voel.

  Wat het einde van de MAYA-kalender aangaat. Ik heb er 0,0 verstand van, maar liep dus een paar weken terug voor het eerst tegen de naam Calleman aan. Ik kan echt niet beoordelen wat er van klopt, dacht ook altijd dat het 21 dec 2012 was. We zullen zien. Maar dat er iets aan het gebeuren is in de wereld is voor iedereen wel duidelijk, al verschilt het bijna per persoon hoe die verandering-versnelling geduid wordt.

 9. svara schreef:

  Dit blog was me ontgaan Rene.
  Mag ik weten welke school jou inspireert
  hartelijke groet

 10. renelouman schreef:

  Ondertussen ben ik het boek aan het lezen. Ik maak er nog een blog over als ik er wat van vind.

 11. renelouman schreef:

  het is een majestueus boek dat aantoont dat de Maya-kalender een soort beschrijving is van het pad waarlangs de bewustwording van de mensheid plaats vindt. We leven in de laatste week (!!!) van een 9-voudige ontwikkelingsgang, weergegeven als de 9 lagen van elke Maya-Pyramide!!!. Elke opeenvolgende periode is 20 keer korter dan de voorafgaande, de laatste duurt slechts 260 dagen en is bijna afgelopen dus. De eerste begon met de big bang, die volgens de Maya’s plaats vond 16,4 miljard jaar geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *